Det yppersta av design och teknik i välmåendets tjänst. Ghost Spa från Treese.

Kontakt

GHOST PLUS

Ännu högre prestanda.

modeller

GHOST

Det synliga osynligt. Dold teknik som hyllar massage och design.

modeller

Det yppersta av teknik och design i välmåendet tjänst.

Kontakt

GHOST

Det synliga osynligt. Dold teknik som hyllar massage och design.

modeller

GHOST PLUS

Ännu högre prestanda.

modeller