Ozon-injektion för perfekt filtrering

Clean Water är en enkel och grundläggande lösning som inte kräver något underhåll. Den består i att tillföra ozon (O3) i vattnet via spabadets filtreringssystem. Att tillföra ozon hjälper till att neutralisera avlagringar som är svåra att filtrera, i synnerhet rengöringsmedel, kosmetika och oljor från kroppen. Ämnen som är svåra att ta bort när de är i ditt spabadsvatten. Ozonsystemet startar automatiskt under filtrering och stoppar när filtreringen avslutas. Våra tester bekräftar att, tack vare rent vatten, ökar filtreringseffektiviteten med 80 %

Ozon-injektion för perfekt filtrering

Clean Water är en enkel och grundläggande lösning som inte kräver något underhåll. Den består i att tillföra ozon (O3) i vattnet via spabadets filtreringssystem. Att tillföra ozon hjälper till att neutralisera avlagringar som är svåra att filtrera, i synnerhet kroppstvålar och oljor och andra ämnen som är svåra att ta bort när de är i ditt sparads vatten. Ozonsystemet startar automatiskt under filtrering och stoppar när filtreringen avslutas. Våra tester bekräftar att, tack vare rent vatten, ökar filtreringseffektiviteten med 80 %